۩۩۩ قـــرآن و سنّت زنــــده بــــاد ۩۩۩
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (20) (سوره انفال)

حو ر هـــــــــای دنیا

                    هفتاد ویک ایده ای

که به محبت و علاقه خانم نسبت به همسرش

می افزاید 

 

پیشگفتار
خواهر خواننده من.... ازآنجائی که ماعلاقه مند به ابتکارو پیدا نمودن راهائی برای دوستی هر چه بیشترتو نسبت به شوهرت؛ هستیم، ما در این باره به پژوهش وتحقیق ازگروهی از زنان متأهل وشوهردار با تجربه پرداختیم و همچنین از( تجربه های زنانی که ) در مورد هنربرخوردشان با شوهران خویش نوشت اند؛ استفاده نمودیم (تا بتوانیم راه کارهای مناسبی را برایت در این باره ارائه و تقدیم نمائیم ) از الله می خواهیم زنانی که در جمعه آوری این راهکارها با ما همکاری نمودند را درزندگی خانوادگی شان موفق گرداند ، وبه ما نیز این توفیق را عنایت فرماید تا در این باره ازآنها گلو گرفته وبدانها اقتداء کنیم، زیرا این از عبادتهای گم شده در این عصر و زمان است .

یک تذکر : این راهکارها تنها یک خیالات ذهنی نیست که فقط خوانده شود ، بلکه اگر هرخانمی آنها را برای رضای الله متعال انجام دهد از اجر و ثواب نیز بهرمند خواهد شد........پس (ای خواهر مهربان) خوب دقت کن که چه چیز مناسب و شایسته تو است و سعی وکوشش تو برای باشد تا آنها را اجراء و عملی گردانی.  

 

       استقبال از شوهر زمان ورود به منزل
 

1 - برای شوهرم بهترین لباس را می پوشم.
2 - به بچه هایم نحوی استقبال ازپدرشان را یاد می دهم (مثلا  

می گویم بابا را به بوسند ، برایش شعر و سرود بخوانند...)
3 - با خوش آمد گوئی ،شادی و اظهار شادمنی از او استقبال  

میکنم.
4 - به هنگام ورود به منزل او را می بوسم .

5 - تا زمان نشستن و عوض نمودن لباسها همراهی می کنم .
6 - از او درباره اوضاع و احوال روزمره دوران نبودنش در 

 منزل می پرسم .

7 - اگر تشنه بود برایش یک لیوان آب یا آب میوه می آورم.
8 - تلاش می کنم که بجز بوی خوش از من به مشامش نرسد  

یعنی همیشه برایش عطر خوب استفاده می کنم .  

 

            پذیرائی و استقبال از مهمانان شوهر 

 9 - از حضور آنان استقبال نموده خوشحال می شوم و از زیادی  

و حضور آنها اظهار ناراضی نمی کنم .
10 – مهمان خانه و جای نشستن آنها را مرتب و منظم می نمایم.
11 - غذا و نوشیدنی که در شأن و مناسب آنها باشد آماده می کنم.
12 - با زنان دوستانش آشنا شده و با آنها دوستی و محبت  

می کنم .  

 

                                خشم شوهر  

 

 
13 - سعی می کنم تا که او را آرام نموده واحساساتش را کنترل  

کنم گرچه حق با من هم باشد.
14 - کوشش می کنم تا موضوع را بعد ازاینکه فراموش نموده  

دوباره با روشی لذت بخش ونرمی شروع کنم.
15 - من مخالفش نمی باشم که با جواب رد دادن او را برانگیخت 

 کنم.
16 - تلاش نموده که آن شب را بدون راضی نمودنش نخوابم.

17 - حدیث شریف (شوهرت بهشت و یا جهنم تو است) را بیاد  

می آورم. 

 

                           بیماری شوهر  

 
18 - با بیان رمانها و داستانها تسلی بخش؛ برخی از دردها او 

 را تخفیف می دهم.
19 - برای کمک به او بنزدش می نشینم.

20 - هر چند لحظه ای سرش را می بوسم.
21 - بار بار این جمله وکلمات زیبای همانند آن را تکرار  

می کنم (این خانه بودن توصفای نداشته و ارزشی ندارد ).
22 - رفت و آمد و تحرکات بچه ها را کمتر می کنم تا که آزارش 

 ندهد.

23 - همیشه برایش لبخند می زنم.
24 - برای او دعای شفا وبهبودی می کنم.
25 - برخی از کارهای نیک واعمال شایسته اورا بیان  

می کنم.  

                             خواب شوهر  

  26 - بسترخواب را تمیز و پاک برایش آمده می کنم.
27 - تلاش نموده و علاقه مندم که بچه ها زود بخوابند.
28 - خواندن (آیة الکرسی) را قبل از خواب بیادش می اندازم.
29 - به او متذکر می شوم تا مطابق سنت بخوابد یعنی قبل از خواب معوذتین را سه بار خوانده و هر بار در دستانش پف نموده 

 و تا جائی که می تواند بر بدنش بکشد.

30 - بهترین لباسم برایش می پوشم.
31 - با شوهرم شوخی نموده و با او می خندم.
32 - برخی از داستانهای مفید را برایش بیان می کنم.  

  

                                سفر شوهر  

  
33 - لباسهایش را آماده نموده و منظم در کیفش می گذارم.
34 - نیازهای عطرو خوش بوی زدنش را برآورده می کنم.
35 - برخی از نامه های ابراز محبتی را بدون اطلاع اودرکیفش 

 می گذارم و همچنین نخ ،سوزن ...ودیگر چیزهای که در سفر  

لازم است را در کیفش می گذارم.
36 - دوشش را با درخواست های زیاد سنگین تر نمی کنم.

37 - با اوخداحافظی نموده و برایش بیان اندازه جای خالی  

که درحال مسافرت بجا می گذارد را بیان می کنم .
38 - قرآن کوچکی را در جیبش می گذارم.
39 - تا زمانیکه از سفر بر می گردد اموال ، خانواده و خانه اش 

 را محافظت می کنم.
40 - و اگر با ماشین سفر می کرد برخی از خوراکیها را برایش 

 آماده می کنم تا با خود ببرد. 

 

              دل پدر و مادر به خصوص   

            دل مادرشوهررا به دست آوردن  

  
41- در کارهای خانه با مادر شوهر کمک می کنم و بالاخص 

 اگر مراسم جشن وشادی باشد.
42- برای هدیه دادن به او اوقات مناسبی را انتخاب می کنم .

43- بعضی اوقات برایش بشقاب میوه و مواد خوراکی با لذت 

 و مناسبی را آمده نموده می آورم .

44- نسبت به چیزی که باعث ناراحتیش گردد سخن نمی گویم .

45- خوبیهای پسرش که شوهرم است را بدون عیوباتش برایش  

بیان می کنم .
46- من مستمر، مصرانه و زیاد از شوهرم می خواهم تا به دیدار 

 مادرش رفته و به او نیکی کند.
47- وزمان ملاقات با او علاقه دارم تا فرزندانم که نوه های او اند 

 به من نزدیک باشند تا باعث ناراحتی و زجر دهی او نگردند.
48- گاهی اوقات من از شوهرم در خواست می کنم تا از بازار  

شام خریده وبه خانه مادرش برده و آنجا شام بخورد .

49 - به دوستان مادر شوهرم را احترام گذاشته پذیرائی می کنم .  

 

                        امورمتفرقه  

  5۰- هر گاه از سرکارش دیرتر به منزل بیاید با تماس  

می گیرم  و علتش را از او جویا می شوم.
51- ازچیزهایی که خریداری می کند تعریف می کنم.
52- همان غذائی را می پزم که دوستش دارد.

53 - برای تنوع هر چند گاهی دکور و ترتیب اثاثیه منزل را 

 جابجا می کنم.
54 - همانند این جملات را برایش زیاد تکرار می کنم : (عزیزم..... نورچشمم..).
55- با او مسابقه برای نشستن برای نماز صبح برگذار می کنم.
56- اورادر غمهایم شریک نموده و به نظریات او عمل می کنم.
57- هرچند گاهی وخصوصا روز جمعه لباس و بدنش را عطر  

می زنم.
58- در درخواستهایم از منطقی بوده و همیشه این ضرب المثل 

 را بیاد می آورم : (زن فقط شوهرمی خواهد ، و چون او را  

بدست آورد همه چیز می خواهد).
59- بسیار مشتاق به یادگیری هرنوع سرگرمی جدید و پخت و  

پز و هنر تازه ام تا هر روز ازمن چیزجدیدی را مشاهده کند.
60- هر روز صبح کارهائی را که باید انجام دهد به یادش  

می اندازم .
61- این ایده را زنده می کنم (ما براموردنیوی با یک دیگر اختلاف نمی کنیم) لذا در نامگذاری فرزند یا خرید یک وسیله  

و سامان برای منزل و یا بر نوع غذائی اختلاف نمی کنیم.
62- در خودم تغییر شکلی ایجاد می کنم همانند کوتاه نمودن مو 

 و آرایش نمودن ، (و دیگراموراگر دوست داشته باشد).  

 

               نرمی نمودن و همبستر شدن  

 63- ازجایی که از ظرف نوشیده می نوشم.
64- فضای مناسبی را برایش مهیا نموده و به او نشان می دهم  

که به اوعلاقه مندم و او را می بوسم.
65- در گفتگوهای جنسی از برخی کلمات تحریک کننده ومهیج  

همانند اشعارو سخنان مناسب وهمچنین دست زدنها ولمس های  

متنوع کار می گیرم.

66- هر چند گاهی در شرایط ونحوهای برخورد با شوهرم تغییر 

 ایجاد می کنم .
67- اززنانگی خودم در به هیجان انداختن و بر انگیخته کردن  

احساسات اوازروشهای گوناگونی استفاده می کنم.

68- من شریک منفی ومخالف اونمی باشم بلکه با احساسات عاطفی و جسمانی هر چه بیشترخودم را به او نزدیک می نمایم.
69- تمام جسمم را خوش بوئی می زنم.
71- أداعبه قبل المعاشرة فقد قال تعالى فی وصف الحور العین  

{فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْکَاراً*عُرُباً أَتْرَاباً} العُرُب جمع عرُب وهی المرأة  

المتحببة إلى زوجها .
70- پیش از مقاربت و همبستر شدن با لبخند و خنده از او استقبال 

 می کنم.
71
پیش از مقاربت با او شوخی و بازی وابراز محبت  

می کنم.

 الله مهربان در توصیف حورعین فرموده : {فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْکَاراً* 

عُرُباً أَتْرَاباً} یعنی : ما آنها را باکره * وعاشقان همسن وسال  

قرار دادیم .  

منبع : سایت صید الفوائد ، تهیه و تنظیم: دار البلاغ


آخرین مطالب

قالب وبلاگ